• 2020-10-29 | Thu

СҮЛЖЭЭ ДЭД БҮТЭЦ

САРУУЛ ЧАНАР ХХК
 
Манай компани нь дэлхийд сүлжээний төхөөрөмжүүдээрээ тэргүүлэгч Cisco, Juniper, Fortinet, Dell, RAD, Extreme зэрэг компаниудын сүлжээний бүх төхөөрөмжүүдээр байгууллагад зориулсан цогц шийдлийг санал болгон ажиллаж байна.
Тус компанийн инженерийн баг нь Cisc CCNA, CCNP, CCIE, Juniper JNCIA-Junos, JNCIS-SEC зэрэг сертификат бүхий мэргэжлээрээ олон жил ажилласан туршлагатай инженерүүд ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр гарч ирж буй брендүүдийн сургалт вебинарт хамрагдаж тухай бүрт сертификатуудад төгссөн өндөр мэргэжилтэй инженерийн баг хамт олон та бүхэнд үйлчилхэд бэлэн байна

about image.jpg

   
  

Top