• 2020-10-29 | Thu

ПиСиДиПи ХХК –нд суурилуулсан сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл

: 2020-01-07

ПиСиДиПи ХХК сүлжээний дэд бүтэц сайжруулан шинээр сүлжээний хамгаалалт удаашралтай, хуучирсан төхөөрөмжүүдийг бүгдийг сольж шинэчлэх ажлыг манай хамт олон чанарын өндөр төвшинд найдвартай хийж гүйцэтгэсэн. Аливаа байгууллагын сүлжээний дэд бүтэц найдвартай ажиллагаа түүнд түшиглэсэн цогц хамгаалалтын системтэй байж тус байгууллагын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа хангагддаг байна.
Top