• 2020-10-29 | Thu

Практикал даатгал Галын дохиоллын систем

: 2020-01-07

Бид дараах төрлийн евро стандартад нийцсэн Израйль улсын Пима электроникс брэндийн дохиолол хамгаалалтын тоног төхөөрөмж дээр суурилагдсан инженер техникийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг манай хэрэглэгч болох Практикал даатгал ХХК-д суурилуулав. Энэ системийн давуу тал ба ажиллах нөхцөл: Энэхүү төхөөрөмжүүд нь /хэрэглэгчийн объектын аюулгүй байдлыг/ телефон утсаар, GSM, утасгүй wireless системээр , GPS холын зайны радио систем гэх шугамуудаар хамгаалалтын мэдээг хяналтын төвийн пультэд дамжуулж хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг. Эдгээр төхөөрөмжүүдийг суурилуулсанаар хэрэглэгч та гар утас болон бусад үүрэн холбооны хэрэгсэлээр өөрийн үнэт зүйлсээ хянах бүрэн боломжтой болно. Бид хэрэглэгч, харилцагчаа дэмжих зорилгоор төхөөрөмжийг худалдах, түрээслэх, бартер , тодорхой хугацаатай ашиглуулах гэх төлбөрийн боломжит нөхцөлүүдийг санал болгон ажилладаг.
Top