• 2020-10-29 | Thu

Галын дохиолол систем

: 2020-01-07

Байгалын түүхийн музей А байранд Галын дохиоллын систем хийж гүйцэтгэв. Байгалын түүхийн музей А байр болох хуучин Үлэг гүрвэлийн төв музей байсан байранд Саруул чанар ХХК нь дэлхийн алдарт бренд GST бендийн N200 контрол панел суурилуулж иж бүрэн галын дохиоллын системийг хийж гүйцэтгэх хүлээлгэн өгөв. Энэхүү ажил нь нийт 3 давхар 1200 мк2 талбай бүхий 96 ухаалаг мэдрэгч төхөөрөмжүүд тавигдсан томоохон ажил байв.
Top